Friday, April 24, 2009

Saidina Umar al-Khatab R.A. berkata:

Orang yang banyak ketawa kurang wibawanya..
Orang yang suka menghina orang lain, dia juga akan dihina..
Orang yang menyintai akhirat, dunia pasti akan menyertainya..
Sesiapa yang menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatannya akan terjaga..

No comments:

Post a Comment